Festa del Beato Monaldo (08-11/11/2018)

MONALDOVI DNEVI V KOPRU / LE GIORNATE MONALDINE A CAPODISTRIA

ARHITEKT PRINAŠA IZ ZAKLADNICE DEDIŠČINE STARO IN NOVO:

OKROGLA MIZA Z ARHITEKTOM IN OBLIKOVALCEM MATIJEM SUHADOLCEM
IL PATRIMONIO ANTICO E NUOVO RISCOPERTO DALL’ARCHITETTO: TAVOLA ROTONDA COL SIGN. MATIJA SUHADOLC, ARCHITETTO E PROGETTISTA

8. – 11. november 2018 / 8 – 11 novembre 2018

PRETORSKA PALAČA KOPER / PALAZZO PRETORIO CAPODISTRIA

SPREJEM IN ČEŠČENJE RELIKVIJ BLAŽENEGA MONALDA KOPRSKEGA Z ZNANSTVENIM POSVETOM
ACCOGLIMENTO E VENERAZIONE DELLE RELIQUIE DEL BEATO MONALDO GIUSTINOPOLITANO CON CONVEGNO SCIENTIFICO

PROGRAM / PROGRAMMA

Četrtek, 08.11. ob 17.30 / Giovedì 08/11, ore 17.30

Sprejem in izpostavitev relikvij blaženega Monalda s sv. mašo v minoritski cerkvi sv. Frančiška v Kopru:
Accoglimento e venerazione delle reliquie del Beato Monaldo con S. Messa nella chiesa dei Minori Conventuali di S. Francesco a Capodistria:
p. Roman Tkavc
iz minoritskega samostana sv. Frančiška v Piranu
dei Minori Conventuali di S. Francesco di Pirano

Petek, 10.11. ob 10.30 uri: / Venerdì 10/11, ore 10.30:

ZNANSTVENI POSVET
ARHITEKT PRINAŠA IZ ZAKLADNICE DEDIŠČINE STARO IN NOVO: OKROGA MIZA Z ARHITEKTOM IN OBLIKOVALCEM MATIJEM SUHADOLCEM
CONVEGNO SCIENTIFICO
IL PATRIMONIO ANTICO E NUOVO RISCOPERTO DALL’ARCHITETTO: TAVOLA ROTONDA COL SIGN. MATIJA SUHADOLC, ARCHITETTO E PROGETTISTA

(PRETORSKA PALAČA / PALAZZO PRETORIO)

POZDRAVNI NAGOVORI / SALUTI INTRODUTTIVI

– g. Boris Popovič,
župan Mestne občina Koper / Comune città Capodistria
– msgr. dr. Jurij Bizjak,
koprski škof / vescovo giustinopolitano
– g. Silvester Gaberšček,
ministrstvo za kulturo / Ministero della cultura
– dr. p. Igor Salmič OFM Conv.,
provincialni minister Slovenske minoritske province sv. Jožefa / ministro provinciale dei Minori Conventuali della Provincia di S. Giuseppe
– p. Marjan Čuden OFM,
provincialni minister Slovenske frančiškanske province sv. Križa / ministro provinciale dei Minori Osservanti della Provincia di S. Croce
– p. Boris J. Markež OFM,
gvardijan Frančiškanskega samostana sv. Ana v Kopru / padre guardiano del convento dei Minori Osservanti di S. Anna a Capodistria

REFERATI / INTERVENTI

Prof. dr. PETER KREČIČ
slovenski umetnostni zgodovinar in likovni kritik / storico e critico dell’arte sloveno:
MATIJA SUHADOLC
ARHITEKT IN OBLIKOVALEC / ARCHITETTO E PROGETTISTA

G. MARJAN PATERNOSTER
arhitekt, fotograf in oblikovalec: / architetto, fotografo e progettista:
PREMIŠLJEVANJE O KNJIŽNICAH

Mag. PETER ŠTOKA
teolog in bibliotekar: / teologo e bibliotecario:
KRVNA SLIKA KNJIŽNICE PRI SV. ANI –
PODOBA FRANČIŠKANSKE REDOVNE DRUŽINE

POGOVOR Z G. MATIJEM SUHADOLCEM
arhitektom in načrtovalcem adaptacije Frančiškanskega samostana sv. Ane in Monaldove knjižnice: / architetto e progettista della ristrutturazione del Convento dei Minori Osservanti di S. Anna e della Biblioteca Monaldina:
moderator / moderazione di IGNAC NAVERNIK
teolog / teologo

Prof. dr. VIKTOR PAPEŽ OFM
akademski profesor in kanonist / professore universitario e canonista:
P. HIJACINT REPIČ OFM : MONALDOVA HAGIOGRAFIJA

Ob 13.00 vodeni ogled po frančiškanskem samostanu sv. Ane v Kopru / Alle ore 12.30 visita guidata del convento dei Minori Osservanti di S. Anna a Capodistria

G. Matija Suhadolc
arhitekt in oblikovalec / architetto e progettista
Mag. Peter Štoka
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper / Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria

Sobota, 01.11. ob 7.30. uri: / Sabato 01/11 ore 7.30:

Prenos in izpostavitev relikvij blaženega Monalda v minoritski cerkvi sv. Frančiška v Piranu: / Trasferimento ed esposizione delle reliquie del Beato Monaldo nella Chiesa dei Minori Conventuali di S. Francesco a Pirano:
fr. Robert Horvat OFM Conv.,
gvardijan minoritskega samostana sv. Frančiška v Piranu / padre guardiano del convento dei Minori Conventuali di S. Francesco di Pirano

ob 16. uri: Slovo od relikvij blaženega Monalda / ore 16: Commiato dalle reliquie del Beato Monaldo

Nedelja, 12.11. ob 8. uri: / Domenica, 12/11 ore 8:
Izpostavitev relikvij blaženega Monalda v frančiškanski
cerkvi sv. Ane v Kopru
/ Esposizione delle reliquie del
Beato Monaldo nella chiesa dei Minori Osservanti di S. Anna a
Capodistria

ob 16. uri: / ore 16:
darovanje sv. maše / celebrazione della S. Messa:
p. Janez Kurbus OFM Conv.
Slovesno somaševanje ob srečanju FSR – OFS koprske in tržaške škofije / Ufficio della S. Messa solenne in occasione del ritrovo dell’Ordine Francescano Secolare delle Diocesi Giustinopolitana e Tergestina

ob 17. uri: / ore 17:
Slovo od relikvij bl. Monalda / Commiato dalle reliquie del Beato Monaldo:
p. Boris J. Markež OFM,
gvardijan frančiškanskega samostana sv. Ana v Kopru / padre guardiano del Convento dei Minori Osservanti di S. Anna a Capodistria

Prireditelji / Organizzatori:
Frančiškanski samostan sv. Ane v Kopru / Convento dei Minori Osservanti di S. Anna a Capodistria
Minoritski samostan sv. Frančiška v Piranu / Convento dei Minori Conventuali di S. Francesco a Pirano
Škofija Koper / Diocesi Giustinopolitana
Stolna župnija v Kopru / Parocchia cattedrale della B. Assunta a Capodistria
Istrsko društvo Helio diakon / Associazione istriana Elio diacono
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper / Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria
Pokrovitelji / Con il patricinio di:
Mestna občina Koper / Comune città di Capodistria
Vino družine Štoka (Dutovlje)

Plakat MONALDO A3-2018.pdf
Zgibanka-2018-3.pdf